Witam w Biuletynie Informacji Publicznej
Publicznego Przedszkola
z grupą żłobkową
w Dusznikach-Zdroju

Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową,
57-340 Duszniki Zdrój,
ul. Mickiewicza 8a,
tel./fax 074 8669377,
e-mail: przedszkole@duszniki.pl
www.przedszkole.duszniki.pl